Make Consult AS

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene (heretter kalt ”kunde/kontrakt”) gjelder for kunder av Make Consult AS som får tjenester levert av oss.

Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale om en eller flere tjenester med Make Consult AS

Kunden er ansvarlig for alt innhold som legges inn og formidles via tjenestene de benytter fra Make Consult AS. Alt innhold som publiseres på tjenestene skal være i tråd med gjeldene lovgivning. Dette inkluderer at kunden forplikter seg til ikke å tilgjengeliggjøre eller lagre innhold som er truende eller støtende, forfalske avsendere, sende søppelpost og kjedebrev, spre virus, bryte seg inn i servere eller lagre persondata i strid med gjeldende lovgivning. Eventuelle brudd på dette kan medføre at Make Consult AS stenger tjenesten øyeblikkelig og hever kontrakten.

Det er kundens plikt å sette seg inni disse vilkårene og betingelsene i henhold til den tjenesten som blir levert.

Vilkårene og betingelsene er å anse som akseptert ved at man signerer avtalen i henhold til tjenesten eller ved skriftlig e-post bestilling.

Make Consult AS

Generelt:

– Leverandør av digitale markedsføringstjenester. Make Consult AS med org nummer: 930 690 961 MVA

–  Kongsveien 70C, 1177 Oslo er forretningsadressen som hører til og registrert på selskapet.

– Kunden er en person (enten en fysisk person med navn og fødselsnummer, eller en juridisk person f.eks. et aksjeselskap), som juridisk har inngått kjøp/kontrakt med Make Consult AS

– Kunden aksepterer at Make Consult AS kan benytte seg av kundens logo til å reklamere for produktet som er laget/levert. Samt benytte logo/informasjon til kunden som referanse.

TAUSHETSPLIKT

– All informasjon om kunden og virksomheten, inkludert planer om framtidige virksomheter, eller andre forhold knyttet til kunden og/eller dens virksomhet behandles sikkert og fortrolig.

– Make Consult AS er pliktig til å holde informasjon om lansering og annen informasjon som ikke må komme ut etter kundens ønske.

– Kunden plikter å opplyse Make Consult AS dersom deler av materialet er særlig konfidensielt.

BETALING

Generelt:

– Make Consult AS sender elektronisk faktura til kunden enten via epost eller EHF.

– Alle våre tjenester faktureres forskuddsvis om ikke annet er avtalt.

– Hvis betaling ikke er inne på konto innen forfallsdato, sendes automatisk betalingspåminnelse 14 dager etter forfall fra vårt fakturaprogram.

– Betales ikke fakturaen innen fristen vil kunden bli kontaktet av en av Make Consult AS sine ansatte, og får en purring enten via e-post eller over telefon. Saken sendes så videre til inkasso selskap.

– Make Consult AS har ved ubetalt faktura rett til å fjerne websiden, og kunden har ikke lenger mulighet for å logge på websiden. E-post og andre tjenester vil også bli tatt ut av drift når faktura ikke betales. Make Consult AS sitter på rettighetene over tjenestene til beløpet er betalt i sin helhet.

KONSULENT

– Om ikke annet er avtalt med fast faktura beløp eller webside oppdatering faktureres  fast konsulentpris. Alle timer samles opp og faktureres.

– Det fakturers for effektiv arbeidstid.

– Timepris: 990,- – 1990 eks mva alt avhengig av avtale mellom Kunde og Make Consult AS.

– Ved tilfeller kunden ønsker rask leveringstid, og andre prosjekter må utsettes, medfører det ekstra kostnader.

WEBSIDE & HOSTING

Webside og hosting er noe som blir levert sammen med kundens webside, og er nødvendig for å kunne drifte websiden.

Det er også nødvendig med database til websiden tilhørende CMS system som er satt opp for å redigere websiden.

GENERELT

– Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet med unntak av nødvendig vedlikehold, endringer som kommer fra hosting leverandøren eller på CMS systemet.– Vårt webhotell og database driftes av Norsk leverandør.– Make Consult AS er ansvarlig for drift og vedlikehold av webside, webhotell og drift som herved tilhører websidetjenestene som blir levert av Make Consult AS– Make Consult AS er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing om det er feil relatert til drift av webhotell som er levert av leverandør.

– Make Consult AS plikter og sørger for å iverksette testing hvis server eventuelt blir hacket.*

– Vår leverandør på webhotell er ansvarlig for å ta backup av alle filer på server. Ved gjenoppretting av gammel side kan dette medføre kostnad fra vår underleverandør.

– Make Consult AS er ikke ansvarlig om det blir hacking av webhotell da dette er vanskelig å forstå hva årsaken kan være. Vi vil dog gjøre vårt ytterste å fjerne hackingen og gjenopprette innhold tilbake.*

– Make Consult AS er ikke ansvarlig om denne backupfilen ikke er tjenestedyktig for å bli opprettet tilbake til driften av websiden som ligger på kundens webhotell/side. Dette kan skyldes at bruker har lastet opp filer som er skadelige for vår server.

* Dette er forbeholdt at Kunde har en aktiv support / driftsavtale hos Make Consult AS.

DOMENENAVN

– Alle våre domenenavn har bindingstid på 1 år. Uavhengig hvor ofte du får din periodiske faktura fra oss. Vår leverandør på domenenavn og hvor vi bestiller og hoster domenene er: Domeneshop AS

WEBHOTELL

– Make Consult AS oppretter webhotell hos Domeneshop AS, med mindre annet er ønskelig eller kunde har webhotell fra før. 

KUNDENS PLIKT

– Kunde er pålagt til å ta egne kopier av materialer som legges ut på kundens webside. (Gjelder egne bilder og egen copyright)

– Kunde skal ikke installere noen form for programmer, virus eller hva som måtte installeres før Make Consult AS er skriftlig kontaktet på forhånd. Make Consult AS står ikke ansvarlig dersom dette gjøres uten vårt samtykke. Dette kan være eksempelvis:

– Piratprogram

– Hackerprogram eller arkiver

– Warez websider (piratkopiering)

– Spamming Software

– Bakgrunnskjørende program

– Ulisensierte bilder, videoer eller andre ulisensiserte programmer.

RETTIGHETER

– Make Consult AS sitter på alle rettigheter til koding av websiden og hostingfiler. Websiden flyttes derfor ikke over til ny leverandør av webhotell tjenester.

– Hosting systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

WORDPRESS

WordPress er et CMS system som gir muligheten til at du som vår kunde kan redigere hjemmesiden selv.

GENERELT

– Alle våre CMS skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet, med unntak om vedlikehold, og endringer som kommer fra kunden.

– Make Consult AS er ikke ansvarlig om det er feil på CMS etter lanseringsdato, da nettlesere blir stadig oppdatert og forandringer kan forekomme på hver enkelt nettleser.

– Make Consult AS er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing etter ønske fra kunden. Finner ikke Make Consult AS noen feil blir kunden fakturert for denne supporten.

– Make Consult AS sitter på alle rettigheter til CMS systemet. Dette eies ikke av kunden.

– CMS systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

KUNDENS PLIKT

– Kunden er pålagt til å ta egne kopier fra CMS systemet av materiale som legges ut på websiden, da ny tekst og bilde blir overskrevet eksisterende fil i databasen.

Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar og kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut av tekst, bilder osv.

– Make Consult AS kan ikke stilles ansvarlig for hva som publiseres på kundens webside. Slik som tekst, bilder, video og annet materiell.

SUPPORT

– Make Consult AS er ansvarlig for support mandag til fredag fra klokken 08.00 til 16.00 ved unntak av helligdager.

– Alt av support skal sendes skriftlig via e-post for loggføring. Gjeldet det hasteoppdrag anbefales det å ringe, men e-post for logg skal sendes ved tidligst anledning.

BILDER

Kunden er ansvarlig for egne bilder. Make Consult AS bruker Pexels.com. Make Consult AS eier IKKE rettighetene til bruken av disse utover Pexels.com egne vilkår og betingelser.

GRAFISK DESIGN

GENERELT

– Make Consult AS har alle rettigheter til design som er utført i henhold til grafisk design jobber som handler om trykksaker som for eksempel brosjyrer, banner, flyers, visittkort mv. Ved kjøp av design er det designer som har rettighetene til sitt arbeid.

– Make Consult AS har ikke angrerett eller retur på grafisk design arbeid som er levert, trykket eller satt i gang med produksjon.

– Make Consult AS har ikke ansvar for skrivefeil som kan forekomme i en brosjyre. Kunden har selv ansvar for korrekturlesing da dette blir sendt fra Make Consult AS før ting går til trykk eller publikasjon.

KUNDENS PLIKTER

– Materialet som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden driver sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

– Make Consult AS har en snill profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:

– Fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger

– Viser pornografisk materiale

– Krenker menneskeverdet

– Glorifiserer krig

– Handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn

– Viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

– Er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

– Make Consult AS kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

SKADELØSHOLDELSE

– Kunden forplikter seg til å holde Make Consult AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Make Consult AS som har sammenheng med det materiale som kunden eller brukeren har formidlet gjennom Make Consult AS sine tjenestemaskiner.

FRASKRIVELSE AV ANSVAR

– Make Consult AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos ledende personell.

– Make Consult AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

– Make Consult AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

OPPSIGELSE

– Ved oppsigelse skal dette forekomme skriftlig på epost.

Oppsigelse

– Make Consult AS kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel hvis kunden har misligholdt avtalen og reglene rundt tjenesten.

– I varselsperioden på 30 dager kan kunden gi sin versjon av hendelsen.

– Ved stengning av tjenester skal det gis en begrunnelse av årsaken til hvorfor det ble stengt.

– For å få tjenesten tilbake og opp igjen må alle fakturaer betales. Kunden må også eventuelt dekke ekstra kostnader ved arbeid som er tilknyttet å få systemet opp.

– Oppsigelse av webside, hosting, CMS hos Make Consult AS må finne sted innen 2 måneder før utløpsdato av siste faktura.

– Support / drift og vedlikehold har en bindingstid på 12 mnd, med mindre annet er avtalt.
Etter 12 mnd vil avtalen automatisk fornyes med 3 mnd oppsigelsestid.

– Ved mislighold av månedlig betaling vil resterende beløp faktureres på én faktura.

Feil eller skrivefeil kan oppstå. Vi gjør vårt beste for at du som kunde og bruker av våre tjenester skal være på den sikre siden.